LOSC

Apie LOSC

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras yra Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo ir kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais.

skaityti toliau

Naujienos

sporto bazės