OZO SPORTO BAZĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE PASLAUGOS

Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius

Paslaugų kainos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur/1 para

1.

Vieta 2-jų vietų kambaryje su patogumais asmeniui

10,00

2.

Vieta 2-jų vietų, 2-jų kambarių numeryje su patogumais asmeniui

20,00

3.

Vieta 2-jų vietų kambaryje su bendrais patogumais asmeniui

7,00

4.

Vieta 2-jų vietų kambaryje su patogumais asmeniui (gyvenant ilgiau nei vienas mėn.)

4,00

5.

Vieta 2-jų vietų kambaryje su bendrais patogumais asmeniui (gyvenant ilgiau nei vienas mėn.)

3,00

Apgyvendinimo paslaugos laikas skaičiuojamas nuo ir iki 12.00 val.

Apgyvendinimo bendrabutyje paslaugų užsakymas

Telefonai: + 370 5 242 56 08, + 370 5 242 68 07

Elektroninis paštas: rasa.tamulioniene@losc.lt

Galerija